نیزه انرژی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1458156 90.33% with 1614 votes

تجهیز نینجا خود را با نیزه انرژی و شروع به سفر پرماجرا خود! فرمان های نینجا خود را به ضرب و شتم همه مخالفان خود و تسخیر جهان از روبات!

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت، Z برای سرعت بخشیدن به.

RobotsFightingAdventureNinjaAdverEnergySpear