بازی السا پا دکتر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   103 76.92% with 13 votes

کمک به بیمار خود را در این بازی دکتر پای السا چرا که او در شکل بسیار بد است. سعی کنید برای درمان پای خود را به همان سرعتی که شما می توانید چرا که او کاملا در یک بیت از درد و ناراحتی است. کنترل: استفاده از موس خود را به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Cartoon Frozen Girl Surgery Elsa Foot Doctor