Ella Tại Lễ hội Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Thời gian này, Ella sẽ một lớn ngoài trời và lễ hội trong nhà ngày hôm nay. Bạn sẽ đi cùng cô trong câu chuyện âm nhạc này?

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

AdventureGirlHidden ObjectsGirlsEllaFestival