نخبگان واحد 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

در بخش جدید واحد نخبگان شما را به گذشته آزمون
برای تبدیل شدن به یک سرباز واحد نخبگان نیاز.
هدف شما این است که کشتن تمام enemys
در سه ماموریت مختلف!

کنترل بازی:

استفاده از موس را به هدف و شلیک کنید.

ShootingActionFirst Person ShooterAndroid