Elfs در دوست داشتنی بوسه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

راهنما عشق زنده با این جن زن و شوهر زیبا نگه دارید! به این جن ناز عزیزم حال حاضر تا او و دوست پسر او را می بوسه و خوشحال باشید.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس خود را به کلیک بر روی آیتم های عاشقانه در اطراف صفحه نمایش را به این شاهزاده خانم جن زودرس تا او تخم ریزی 'دوست پسر خود بوسه! اگر شما به صبر طولانی او تخم ریزی 'دیوانه و ضربه او.

ActionElfsLovelyKiss