Elementals - The Magic Key Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   44 50% with 8 votes

Xem xét thông qua hình ảnh như bạn tìm thấy những đối tượng yêu cầu. Khó khăn hơn so với hầu hết các trò chơi đối tượng ẩn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMagicElementals