היסודות - את מפתח הקסם משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   44 50% with 8 votes

להסתכל דרך התמונה כפי שאתה מוצא את האובייקטים המבוקשים. קשה יותר ממה שרוב משחקי מסתור אובייקט.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

PuzzleMagicElementals