Elementals - کلید سحر و جادو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   44 50% with 8 votes

نگاه را از طریق تصویر به شما در پیدا کردن اشیاء درخواست. سخت تر از بسیاری از بازی های شی مخفی.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMagicElementals