Ai Cập Puzzle Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   43 57.14% with 7 votes

Click vào các nhóm của các khối cùng màu để làm cho họ biến mất. Các khối khác mà có được xóa, những điểm khác bạn nhận được. Bấm vào các nhóm gồm tối thiểu là 2 khối cùng màu, vì nếu không bạn sẽ mất một cuộc sống. Cố gắng để xóa tất cả các khối trước khi hết giờ.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleKidsMatching Android Egypt