Ai Cập ẩn đối tượng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   7225 74.23% with 97 votes

Tìm thấy tất cả các đối tượng ẩn trong 10 cảnh khác nhau từ Ai Cập cổ đại. Nhấp chuột vào một đối tượng nếu bạn tìm thấy nó. Nếu đồng hồ gợi ý là đầy đủ, bạn có thể nhấp chuột vào nó và sau đó vào đối tượng 's tên để có được một gợi ý.

Điều khiển:
Tìm thấy tất cả các đối tượng Ai Cập cổ đại ẩn. Bạn có tối đa. 3 gợi ý, sử dụng chúng một cách khôn ngoan.

PuzzleAndroid Hidden ObjectsDefaultEgypt