Eggstinction משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   40 100% with 4 votes

בואו 's להתכונן ללכת היורה בפולשים זרים אלה. לתפוס את הנשק ולהגן על האדמה שלך.

בקרות משחק:
מקשי חצים כדי להזיז
QE לשנות נשק
החלל כדי להפעיל את מצב זעם כאשר המד מלא.
עכבר כדי לכוון ולירות.

Action Aiming Animal ShootingEggstinction