Eggplosive بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

در زنجیره واکنش بازی انفجار تخم مرغ به نام Eggsplosive، ماموریت شما در این بازی است به منفجر شدن خوک و گاو با giblets و تخم مرغ. فقط در اطراف مرغ پیاده روی را کلیک کنید برای راه اندازی بمب تخم مرغ. لذت ببرید و سرگرم کننده بازی پازل و مهارت بازی مواد منفجره.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

BombAnimalChickenEggplosive