جمع آوری تخم مرغ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

جمع آوری تخم مرغ یکی دیگر از نوع نقطه است و کلیک کنید و بازی شیء پنهان از Games2dress. هم برای استفاده از مشاهده مهارت های خود را برای کشف تخم مرغ های پنهان در این تصاویر '. یافتن تخم مرغ های پنهان در مدت زمان کوتاه به نمره بالا گرفتن. اجتناب از کلیک کردن به اشتباه به عنوان غیر این صورت شما از 20 ثانیه در مدت زمان داده شده از دست بدهند. موفق باشید و لذت ببرید!

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی این بازی.

Collecting Hidden ObjectsCollect