کرم Effing - کریسمس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   72 77.78% with 9 votes

حالیکه به بازی "چرخ چرخ" EFFING XMAS! خوردن الف ها، یتی، و گوزن! سانتا به شما یک تلخه حاضر، در حال حاضر شما برای انتقام!

کنترل بازی:

WASD / کلیدهای پیکان برای حرکت.

ActionWormsChristmasEffingXmas