Edward Snowden: فرار از هنگ کنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یک بازی در حال اجرا است که شما خود را با تکان دادن سیستم عامل ها ذخیره می کنید. از هنگ کنگ به جای دیگری بهترین راه برای زندگی کردن است.

کنترل بازی:
در بازی

Arcade Escape Collecting Running Jumping Extreme Sport