Ederon - Time Warp Mở rộng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   93 75% with 12 votes

Một nhiều trò chơi thẻ chiến lược với một đường cong học nặng và nhiều khía cạnh để nó. Cho nó thời gian.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

StrategyMultiplayerCardsSeriesTurn BasedEderonTimeWarpExpansion