پازل ماهی بخورید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   71 87.5% with 8 votes

سه بچه گربه ناز بسیار hugry هستند. Feed'em همه! توپ کمک می کند تا شما برای گرفتن ماهی خوشمزه برای گربه شما! حرکت توپ و حل پازل!

کنترل بازی:

خوراک گربه گرسنه!

PuzzleActionAnimalCanonFish