Phục Spot The Difference Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Xác định sự khác biệt trong hai quan điểm khác nhau của cùng một đối tượng và nhấp vào nó để xác nhận. Bạn sẽ có được 50 điểm cho mỗi nhấp chuột chính xác và bạn bị mất 25 điểm cho mỗi nhấp chuột sai. Vào cuối sai kích thứ ba trò chơi được hơn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleEasterSpotDifference