Frenzy โรงงานอีสเตอร์ เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   41 80% with 5 votes

It 's เกือบอีสเตอร์และทุกคนต้องการลงในตะกร้าอีสเตอร์ใหม่! ศูนย์ช่วยเหลือ Bonny ตอบสนองมากเท่าที่คำสั่งขณะที่เธอทำได้!

ตัวควบคุมเกม:


Role PlayingBunnyManagementEasterFactoryFrenzy