Trứng Phục sinh một 'la RusseSpot sự khác biệt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Hai hình ảnh giống nhau nhưng họ thực sự giống hệt nhau? Chỗ khác biệt giữa 5 cặp độc đáo kiểu Nga Trứng Phục Sinh. Cố gắng để làm cho nó nhanh và chính xác nhất có thể để đánh vào điểm cao nhất!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

DifferenceAndroid EasterEggsA-laRussespot