عید پاک تخم مرغ 'لا RusseSpot تفاوت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

دو عکس نگاه همان است، اما آنها واقعا یکسان هستند؟ نقطه تفاوت بین 5 جفت منحصر به فرد روسی به سبک تخم مرغ عید پاک. سعی کنید به آن را به عنوان سریع و دقیق که ممکن است برای ضربه به نمره بالا!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid EasterEggsA-laRussespot