Easter Egg Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Trong trò chơi này, đầu tiên quan sát xuất hiện hành động của các nhân vật từ trứng. Bạn sẽ phải bấm vào những quả trứng từ đó Bunny bật ra, theo thứ tự của các hành động lên popping, diễn ra trong thời gian quan sát của bạn. Chỉ có những quả trứng với thỏ sẽ phải được nhấn vào, theo thứ tự quan sát, và những quả trứng với các nhân vật khác mà bật ra trong giữa thỏ sẽ có thể tránh được.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

KidsMouse SkillTiming Easter