Phục Giỏ phê Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   32 60% with 5 votes

Thưởng thức Phục Sinh Bunny bên trong của bạn ... Thực hiện theo các hướng dẫn để đun sôi, nhuộm, và trang trí trứng Phục sinh của riêng bạn. Chia sẻ giỏ trứng của bạn (và cá nhân chúc mừng Phục Sinh) với bạn bè!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

BunnyDecorateEasterBasketMaker