Để kiếm được Die V1 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   699 88.46% with 78 votes

Bạn phải mua equipament để vượt qua mức.
Xem kênh youtube của tôi:
http://www.youtube.com/user/metin2besthacks/

Điều khiển:

arrowkeys và CTRL cho nitro

ArcadeDrivingAdventurePurchase Equipment UpgradesZombiesAdverEarn