اوایل تیرانداز نیا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

نمونه تیراندازی هدف.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به هدف و شلیک کنید. گالری نوار فضا برای تنظیم مجدد.
R به بازنگری.

ShootingActionFirst Person ShooterDefaultEarlyProto