عقاب دفاع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

این بازی دفاع سرد که در آن شما باید برای کمک به این عقاب وحشی محافظت از تخم مرغ خود را به عنوان این انسان در حفظ و نزدیک شدن از هر دو طرف در تلاش برای گرفتن دست خود را بر روی آنها است.

کنترل بازی:

با استفاده از ماوس به هدف و پرتاب سنگ به مردم، بلکه به جمع آوری پاداش.

DefenseThrowingDefendTowerTurn BasedAnimalEagle