Dunker Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Đung đưa cánh tay của bạn, nhảy, và ghi bàn trong Dunker! trò chơi bóng rổ trò này có nghề nghiệp và 2-Player chế độ. Bạn sẽ bắt đầu như Pinko. Đón bóng, và sử dụng nó để trả lại cho mình trở lên. Điểm giỏ với Froggo, Timmy, và Nerdo!

Điều khiển:


Adventure Classic