Dunkers بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

دستها را، پرش، و نمره در Dunkers! این بازی بسکتبال بازی ویژگی های حرفه ای و حالت 2 بازیکن. شما به عنوان Pinko آغاز خواهد شد. انتخاب کنید تا به توپ، و استفاده از آن را به خودتان گزاف گویی به سمت بالا. امتیاز سبد Froggo، Timmy، و Nerdo!

کنترل بازی:


Adventure Classic