کامیون کمپرسی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   86 57.14% with 14 votes

هاپ به کامیون کمپرسی آورد و بار خود را از سنگ به کارخانه سرگرم کننده در این کامیون فیزیک مبتنی بر بازی رانندگی.

کنترل بازی:
تا پایین کلیدهای پیکان - سرعت / معکوس
چپ / راست کلیدهای پیکان - موجودی فاصله
- بار انجمن Z، X - خالی کردن.

DrivingObstacleSeriesBalancingBalanceTruckDump