کامیون کمپرسی 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   24 33.33% with 6 votes

سفت کردن سرعت و مهارت های خود تعادل در این عاقبت هیجان به گیج گرانش سر و صدا فوق العاده روگرفت بازی کامیون.

کنترل بازی:
از کلید های arrow به حرکت گالری نوار فضایی برای دریافت و خالی کردن زغال سنگ است.

DrivingObstacleSeriesTruckDump