ماجراجویی Ducklings بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

وقت و آرامش با این نقطه بازی تفاوت رنگارنگ. راهنما Ducky جوجه اردک از طریق ماجراجویی خود را با پیدا کردن تفاوت در هر صحنه.

کنترل بازی:
تفاوت را کلیک کنید.

Skill Logic PuzzleDucklingsAdventure