مستی کارشناسی ارشد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   72 77.78% with 9 votes

حماسه عهد بوق اقدام. انجام کلاهبرداری و حرکت امضا به تحت تاثیر قرار دادن مشتریان و حفظ آنها را سرگرم در حالی که شما به مخلوط نوشیدنی بر ماجراجویی خود را برای تبدیل شدن به یک استاد واقعی مستی.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

Role PlayingMouse SkillBeerWineDrunkenMasters