نجات غرق شدن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   107 58.82% with 17 votes

سلام! امروز شما یک بازی آموزشی برای کودکان لذت ببرید. این مهم است که بدانید اولین اندازه گیری برای کمک به هر حادثه مایه تاسف است. بیشتر، از زندگی یک فرد بستگی به مهارت های شخصی که دخالت. بنابراین، دانستن قوانین ساده از کمک های اولیه توسط هر یک از ما می تواند زندگی را نجات دهد. تابستان می آید و هر کس می خواهد به ترشح در استخر. اما، هر کس می داند به خوبی شنا، بنابراین حادثه شنا در این در این فصل شایع است. قوانین متعددی برای swimmimng وجود دارد، اما هیچ کس آنها را احترام می گذارد. بنابراین، اجازه می دهد شروع به بازی این بازی برای یادگیری اولین اقدامات برای کمک به حادثه شنا. خوش بگذره! کنترل: با کمک موس خود را این دختر cute.

کنترل بازی:
در بازی

Other Girl Surgery Drowning Rescue