Droids vs ma thuật Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

chơi như các droids tuyệt vời và đi xuống mà thuật sĩ pesky trong trò chơi phòng thủ bên.
Xây dựng và nâng cấp quân đội của bạn bằng cách thu thập các tinh thể chiến lược đặt, nhưng không để cho đối phương có được bàn tay của họ vào chúng! Nếu mọi thứ bao giờ nhận được một chút quá rậm, gọi xuống một cuộc không kích tuyệt vời!

Điều khiển:

Click vào biểu tượng để xây dựng droids hơn. Bấm vào nút Airstrike, sau đó di chuyển chuột xung quanh bản đồ.

StrategyDefenseReal TimeDroidsMagic