Droids לעומת קסם משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

Play

כמו droids מדהים ולקחת את אשף שהמציקים במשחק ההגנה בצד הזה.
בנייה ושדרוג הצבא שלך על ידי איסוף גבישים במיקום אסטרטגי, אבל אל תתנו לאויב להשיג את ידיהם עליהם! אם דברים אי פעם לקבל קצת שעיר מדי, קורא את תקיפה אווירית מדהימה!

בקרות משחק:

לחץ על סמלים כדי לבנות עוד droids. לחץ על כפתור Airstrike, ואז להזיז את העכבר סביב המפה.

StrategyDefenseReal TimeDroidsMagic