Droids در مقابل سحر و جادو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

بازی به عنوان droids بسیار جذاب و خراب کردن که جادوگر مزاحم در این بازی دفاع سمت.
ساخت و ارتقاء ارتش خود را با جمع آوری کریستال های استراتژیک قرار داده است، اما اجازه ندهید که دشمن دست خود را بر روی آنها! اگر همه چیز همیشه کمی بیش از حد مودار، با یک حمله هوایی عالی!

کنترل بازی:

بر روی آیکون کلیک کنید برای ساخت droids بیشتر. حمله هوایی بر روی دکمه کلیک کنید، و سپس حرکت ماوس در اطراف نقشه.

StrategyDefenseReal TimeDroidsMagic