Droid Hunter Payku Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Droids xâm chiếm thành phố. Bất kỳ ai không biết họ đến từ đâu nhưng họ
controling tất cả mọi thứ trong thành phố. Bạn phải eleminate droids và kiểm soát
trở lại trong thành phố.
bạn phải thu thập các tế bào năng lượng, các tế bào và các tế bào giáp nâng cấp.
tế bào hồng là những tế bào nâng cấp và bạn có thể nâng cấp vũ khí của bạn với họ.

Điều khiển:

ASDW để di chuyển
chuột để bắn Bạn sẽ đáp ứng loại khác nhau của droids. Họ tấn công bất ngờ, do đó bạn phải cẩn thận.
Dont quên để nâng cấp vũ khí của bạn.

ShootingAdventureActionPurchase Equipment UpgradesAlienDroidHunterPayku