رانندگی چالش 2012 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   74 63.64% with 11 votes

رانندگی چالش 2012 یک بازی رانندگی است که در آن شما باید برای اجرا در یک بزرگراه شلوغ و خنده دار است. هیچ حاکمیت رانندگی وجود دارد، شما می توانید هر طرف بروید. هیچ نژاد وجود دارد. این بازی یک بازی ساده که در آن شما باید برای زنده ماندن و اجرا تا زمانی که ممکن است. ارسال در پشت این بازی این است که

کنترل بازی:
کلید های چپ و راست فلش به بازی این بازی.

DrivingCollecting Challenge2012