لباس تا مجموعه پاییز فروشگاه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   126 66.67% with 18 votes

فصل پاییز سردتر است و مردم عجله به خرید لباس های گرم. شما بالا فروشنده و شما باید مراقبت از نیازهای مشتریان با در آوردن آنها در لباس مناسب را. آنها لباس های مرسوم، مد روز خود را خرید اگر شما می توانید نیازهای خود را برآورده.

کنترل بازی:


GirlDress UpManagementGirlsShoppingAutumnCollection