پیراستن و گال رنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   144 77.78% with 18 votes

در این بازی شما باید انتخاب رنگ، لباس تا دختر یا انجام هر دو. راهنما دختر نشسته روی نیمکت نگاه عالی تا زمانی که دوست پسر او را می بیند خود او را تحت تاثیر قرار خواهد شد. رنگ و یک ظاهر طراحی شده از این بازی به سقوط بر روی شانه های خود، آن را به شما چگونه این دختر به نظر می رسد و چگونه جهان به نظر می رسد بنابراین مطمئن شوید که شما انجام یک کار خوب!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpCoolFashionGirlStyleEasyColorDressSimpleDress UpColoringGirly