تفاوت سرزمین خواب وخیال 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

اجازه 'سفر به سرزمین رویاها را. سعی کنید به کشف تمام تفاوت در این آثار هنری. سعی کنید به اشتباه؛ با هر کلیک اشتباه، شما 5 ثانیه از دست بدهند. برای هر سطح شما باید 3 دقیقه، و در مورد شما اجرا خارج از زمان، شما می توانید دوباره با شروع از سطح قبلی بازی.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid DreamlandDifferences