رویای شاهزاده عروسی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   83 72.73% with 11 votes

شاهزاده صوفیه است برای رسیدن به عشق زندگی اش ازدواج کرده است. یافتن لباس عروسی مناسب برای این شاهزاده خانم زیبا. او نیاز به خرید بروید و سعی کنید بر روی صدها نفر از لباس است، اما او تخم ریزی 'نیاز به کمک شما در انتخاب نهایی!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را انتخاب نمایید.

Dress UpPrincessGirlDressWeddingDress UpGownVeilBrideDream