Giấc mơ vườn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Đây là một khu vườn tuyệt vời! Đầy đủ của hòa bình và hòa hợp ... và ẩn chữ, quá! Cố gắng để phát hiện tất cả các chữ cái trong bảng chữ cái, được ẩn ở đâu đó trong khu vườn này. Nhìn thực sự cẩn thận trong tất cả các góc của hình ảnh, trong tất cả các màu hoặc các chi tiết nhỏ và nếu bạn cần một bàn tay giúp đỡ, nhấn vào nút Gợi ý.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleLettersDreamGarden