باغ رویایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

این چنین باغ فوق العاده است! کامل از صلح و آرامش ... و پنهان نامه ها، بیش از حد! سعی کنید به نقطه تمام حروف الفبا، که جایی در این باغ پنهان. نگاه کنید واقعا با دقت در تمام گوشه و کنار تصویر، در تمام سایه ها و جزئیات کوچک و اگر شما نیاز به یک دست یاری، کلیک بر روی دکمه اشاره.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleLettersDreamGarden