رویای دسر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

یام یام. چو بر روی رفتار مات های مورد علاقه خود را! کنار هم قرار دادن یکی از خوشمزه از نوع یک کیک و سپس هماهنگی با کیک، بستنی، شیر می لرزد، آب نبات، رویه خامهای کیک یا شیرینی و سخن بی معنی وبیهوده برای دسر رویای نهایی.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FoodDecorateDreamDessert