اژدها گنجینه فرار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3214 69.57% with 46 votes

شما به طور تصادفی پیدا کردن یک غار که یک اژدها قدیمی زندگی می کند، در داخل یک گنج بزرگ است. با این حال، برای فرار با گنج شما باید تمام آزمون به گذشته اژدها منتقل می کند.

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAdventureDragonEscapeTreasureAndroid Dragons