DragonBall Dragon Ball Z đấu 2.2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   54401094 83.26% with 6534 votes

Dragon Ball Fierce chiến đấu v2.2 là ở đây! Thêm di động mới nhân vật và Brily, và một số ký tự đặc biệt có thể bay miễn phí! Chúng ta hãy chiến đấu trong Dragon Ball thế giới khốc liệt tại

Điều khiển:
player1: AD để di chuyển, J để tấn công, K để nhảy, L cho Qi lưu trữ, UIO cho kỹ năng đặc biệt. Tổ hợp phím: AA / DD cho chạy nước rút, SAJ cho khí công, AA / DD J cho Dash tấn công.
Players2: phím mũi tên để di chuyển, tấn công 1, 2 để nhảy, 3 cho Qi lưu trữ, 456for kỹ năng đặc biệt.

Fighting Dragon Ball