DragonBall Dragon Ball chiến đấu 2.0 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   1717388 81.57% with 2105 votes

DragonBall Dragon Ball chiến đấu 2.0 sẽ khốc liệt hơn so với trước đây, tận hưởng chính mình hoặc chơi với bạn bè của bạn! . Dragon Ball chiến đấu 2.0 được rất nhiều giới thiệu cho bạn để ăn mừng Giáng sinh! Cấp độ mới được phát triển. Nhân vật mới được thêm vào như Bick Big, các zoarium của Monkey Magic và Dhabeji. Dragon Ball chiến đấu có reache

Điều khiển:
Kiểm soát: Player 1: AD = di chuyển, J = tấn công, K = nhảy, L = sức mạnh dự trữ, UIO = kỹ năng. Kết hợp: AA / DD = bứt phá, SAJ = khí công, DD J / AA J = bứt phá khí công. Kỳ Thủ 2 :: ← → = di chuyển, 1 = tấn công, 2 = nhảy, 3 = sức mạnh dự trữ, 456 = kỹ năng. Kết hợp: → → / ← ← = bứt phá, ↓ → 1 = khí công, → → 1 / ← ← 1 = bứt phá khí công.


DragonballDragon Ball