اژدها توپ اژدها مبارزه 2.0 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1717388 81.57% with 2105 votes

اژدها توپ اژدها مبارزه 2.0 خواهد بود شدید تر از قبل، خود را برای لذت بردن و یا بازی با دوستان خود! اژدها توپ مبارزه 2.0 است که تا حد زیادی به شما ارائه شده به جشن کریسمس! سطح های جدید توسعه یافته است. شخصیت های جدید مانند Bick بزرگ، zoarium میمون سحر و جادو و Dhabeji است اضافه شده است. اژدها توپ مبارزه reache است

کنترل بازی:
کنترل: پلیر 1: AD = حرکت، J = حمله، K = پرش، L = قدرت ذخیره، UIO = مهارت. ترکیب: AA / DD = ناگهانی، ساج = چیگونگ، DD J / AA J = جهش چیگونگ. انجمن پلیر 2 :: ← → = حرکت، 1 = حمله، 2 = پرش، 3 = استحکام ذخیره، 456 = مهارت. ترکیب: → → / ← ← = جهش ↓ → 1 = چیگونگ → → 1 / ← ← 1 = جهش چیگونگ. انجمن

DragonballDragon Ball