دونده اژدها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3517 67.31% with 52 votes

آیا می توانم یک اجرا به قلعه تاریک و رایگان شاهزاده خانم اسیر زیبا شما را؟ جاده به قلعه پر از خطر بزرگ است. حتی توانا شر اژدها پروردگار خود، شکار کنید!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان برای حرکت شوالیه. انجمن A/D- رفتن / حمله کند.
S-دفاع با استفاده از سپر است.

ActionDragonSide ScrollingRunningPrincessRunner